היסטוריה של ראש-ראש

איך בני האדם קיבלו את מוחם

הארה: kmlmtz66 / Getty Images

"איך שהאנוש קיבל את מוחו" הוא כנראה הסיפור "בדיוק כך" החשוב ביותר שרודיארד קיפלינג מעולם לא כתב. קיפלינג לא התעלם מאנשים בהתפתחותו המוזרה שלו. שניים מסיפוריו מתארים את המצאת האלף-בית ואת המצאת כתיבת המכתבים. אבל הוא קיבל כמובן מאליו את המוח האנושי שמאחורי ההמצאות הללו, שגדולות פי שלושה מאלה ...