מאת מיכאל סגל

התגובות למאמר נאוטילוס של קרל פישר, "נגד כוח רצון", נעו בין הערכה למגנה קשה. מדוע עלינו להתבקש לוותר על רעיון כוח הרצון? האם איננו רק נותנים לעצמנו ולאחרים הרשאה להיכשל? האם זה רעיון פוליטי בתחפושת?

שאנחנו כל כך מושקעים ברעיון לא צריכים להפתיע אותנו, פישר מסביר. המצליחים כמו הרעיון שכוח הרצון שלהם אפשר להם; אלה הנאבקים עם היבט כלשהו בחייהם מעריכים את המטרה השגה שהיא מציגה.